I Przegląd Piosenki Ekologicznej

Dzieci z grup: Sarenki oraz Zajączki wzięły udział
w I Przeglądzie Piosenki Ekologicznej w Warblewskim Dworze zorganizowanym przez panią Katarzynę Mażulis oraz Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.