Audycja umuzykalniająca

Audycja umuzykalniająca pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej pt. ,, Przygody pszczółki Poli w bajkowym świecie”.