Audycja umuzykalniająca

Audycja umuzykalniająca pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej pt.,,O MUZYCE PRZY ELEKTRONICE.”