Grupa Jeżyki

Praca plastyczna pt. ,,Układ Słoneczny”