Grupa Sarenki

Grupa,, Sarenki” podczas ćwiczeń porannych pracowała Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Dzieci w trakcie ćwiczeń usprawniały motorykę, poznawały swoje ciało, przestrzeń, zdobywały poczucie swojej siły. Ćwiczyły samodzielnie, w parach i w grupie. Ćwiczenia „z” w parach (partner aktywny i partner bierny) ułatwiały nieśmiałym dzieciom nawiązanie kontaktu z partnerem, natomiast ćwiczenia „razem” (obydwaj partnerzy aktywni) uczyły zaufania do innych. Dzieci zrozumiały, że dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy.