Nasz zespół

Kompetentna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem

Nasz zespół to kompetentna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, opiekę i edukację oraz prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych w przedszkolu.

Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, a tym samym i potrzeb placówki m.in. integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-profilaktyczna.

Kadra Pedagogiczna

Elżbieta Sekuła

dyrektor przedszkola

wyższe mgr z p.p. mgr pedagogiki kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, studia podyplomowe z wczesnej interwencji logopedycznej, studia glottodydaktyczne- licencja, kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – diagnoza i terapia-certyfikat, nauczyciel dyplomowany, 2 lat pracy pedagogicznej

Marzena Nikiel-Dopierała

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. SN, mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany, 29 lat pracy pedagogicznej

Anna Bosak

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. SN, mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe –oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany, 26 lata pracy pedagogicznej

Danuta Palewska

nauczyciel mianowany

wyższe mgr z p.p. mgr pedagogiki- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja kulturalna, studia podyplomowe – logopedia szkolna, nauczyciel mianowany, 12 lat pracy pedagogicznej

Joanna Mazurek

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna-licencjat, mgr pedagogiki, kurs kwalifikacyjny- surdopedgogika, studia podyplomowe diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczyciel mianowany, staż pracy 17 lat, w tym 15 lat pracy pedagogicznej

Małgorzata Grulkowska

nauczyciel mianowany

wyższe mgr z p.p. pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, kurs socjoterapii, mgr pedagogiki ogólnopedagogicznej, kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – diagnoza i terapia –certyfikat, nauczyciel mianowany, 14 lat pracy pedagogicznej

Anna Cysewska

nauczyciel mianowany

wyższe mgr z p.p. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat, mgr pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju, studia podyplomowe diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 17 lat, w tym 6 lata pracy pedagogicznej

Elżbieta Roman-Wrona

nauczyciel kontraktowy

wyższe mgr z p.p. mgr filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki, studia podyplomowe kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 8 lat, w tym 6 lata pracy pedagogicznej

Joanna Grochola

nauczyciel kontraktowy

wyższe mgr z p.p. mgr psychopedagogika, kolegium nauczycielskie – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, licencjat - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel kontraktowy, 5 lata pracy pedagogicznej

Grażyna Gała

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. psychologia wychowawcza, nauczyciel dyplomowany, 30 lat pracy pedagogicznej, w tym 9 lat w naszym przedszkolu

Aleksandra Sławińska

nauczyciel neurologopeda

wyższe mgr z p.p. licencjat z logopedii, mgr logopedii ze specjalnością neurologopedii, nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy pedagogicznej

Karolina Cebulska

nauczyciel rehabilitant

wyższe mgr z p.p., mgr fizjoterapii, studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 10 lat, w tym 4 lata pracy pedagogicznej

Magdalena Werner

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p., Naucz. Kol. Jez. Obcych w Koszalinie- j. angielski; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - licencjat filologii angielskiej; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku- mgr pedagogiki; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki, studia podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany, staż pracy 19 lat, w tym 12 lat pracy pedagogicznej

Administracja i obsługa

Edwarda Zimna

Specjalista

staż: 31 lat

Domowicz Grażyna

Pomoc administracyjna

staż: 4 lata

Maria Białek

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 38 lat

Serwecińska Renata

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 8 lat

Tubajska Henryka

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 14 lat

Kostrzak Ewelina

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 7 lat

Kocięcka Weronika

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 10 lat

Domowicz Zofia

kucharka

staż: 15 lat

Moń Halina

Pomoc kuchenna

staż: 10 lat

Wruszczak Piotr

Palacz c. o./konserwator

staż: 31 lat

Białek Adam

Palacz c. o./konserwator

staż: 22 lat