WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Informujemy Państwa, że dnia 10 lutego 2018r. dotychczasowe konto do opłat za
przedszkole adresowane na ZEAO w Polanowie zostanie zamknięte.
Po tym terminie opłaty za przedszkole należy dokonywać wyłącznie na konto
Przedszkola Gminnego w Polanowie na nowy rachunek bankowy udostępniony już od 26.01.2018r., zamieszczony poniżej:

Przedszkole Gminne w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów
BS Sławno O/ Polanów 54 9317 1038 3900 0494 2000 0010