6 – latki ,,Jeżyki”

Nauczyciele – Ewelina Diakowicz, Anna Cysewska

Pomoc nauczyciela – Teresa Pilarska, Renata Serwecińska

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Katarzyna Lewandowska
Zastępca – Monika Rosiak
Skarbnik – Judyta Szor