3-4 – latki ,,Motylki”

Nauczyciele – Marzena Nikiel-Dopierała, Joanna Grochala

Pomoc nauczyciela – Katarzyna Lewandowska

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Paulina Gierszewska
Zastępca – Daria Myślińska
Skarbnik – Anna Sadłowska