Opis placówki

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Gminne w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów
Telefon: 943188361
Imię i nazwisko dyrektora: Elżbieta Sekuła
1.Dane ogólne o przedszkolu
1) liczba dzieci ogółem – 146
2) Liczba grup przedszkolnych – 6
3) Liczba dzieci w poszczególnych grupach:
– 3-latki „Sarenki” -25
– 4-latki „Zajączki” -25
– 4-5-latki „Biedronki”-24
– 5-latki „Motylki” -25
– 6-latki „Pszczółki”-25
– 6-latki „Jeżyki”- 22
4) Dzieci dowożone – 44 dzieci z różnych kierunków: (3 – 4l. -18 dzieci, 5 – 6l. -26
dzieci). Zmiana siedziby nie wpłynie na zmianę dowozu dzieci.
5) Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 11, niepełnozatrudnionych- 3.
Przeniesienie siedziby Przedszkola Gminnego w Polanowie przy ul. Stawnej 3
do budynku przy ul. Dworcowej 12 nie wpływa na zatrudnianie nauczycieli.
6) Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6.15-16.00, czyli 9.45 godz. dziennie.

2. Lustracja obiektu Przedszkola Gminnego w Polanowie, ul. Dworcowa 12
Budynek zrealizowany na początku XX wieku jako 3-kondygnacyjny, częściowo
podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej
z cegły pełnej, kryty dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej, pokryty
dachówką ceramiczną. Od roku 2012 budynek przy ul. Dworcowej 12 w całości został
przeznaczony na potrzeby przedszkola.

a) Na poziomie piwnicy zlokalizowano zaplecze kuchenne –2 magazyny: warzyw
i sprzętu kuchennego, szatnie dla personelu, obierak, łazienkę dla personelu
kuchennego, magazyn na środki chemiczne. Ta część remontowana była na końcu
w 2015r., razem z remontem parteru, kuchni i jadalni dla dzieci. Od tego czasu
gotowanie obiadów odbywa się w tym budynku. Ponadto, w części piwnicznej
znajduje się kotłownia na paliwo stałe, z oddzielnym wejściem z zewnątrz budynku.

b) Na parterze znajduje się zespół pomieszczeń kuchennych oraz stołówka przedszkolna
przeznaczona na 50 dzieci z wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz budynku, szatnie
dla dzieci, pomieszczenie biurowe i sanitarne. Znajduje się tu również szatnia
i łazienka dla dzieci. Planuje się dostosowanie łazienki i szatni do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Remont parteru odbył się w 2015r. z przebudową kuchni,
stołówki, zaplecza kuchennego oraz piwnicy z dostosowaniem do wymogów
sanepidu. Przedszkolna kuchnia została doposażona w nowy sprzęt kuchenny
i wyposażona w urządzenia dostosowane do aktualnych wymogów. Kuchnia serwuje
zdrowe i smaczne posiłki, również dla dzieci z indywidualnymi potrzebami
zdrowotnymi – diety, zgodnie z wszelkimi zaleceniami żywieniowymi dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz z respektowaniem zasad HACCP. W biurze przedszkola
rodzice mogą załatwić wszelkie formalności. Są zatrudnione 2osoby: specjalista ds.
administracyjno-biurowych i intendent/dietetyk. W korytarzu obok jadalni
umieszczono „Przedszkolny kącik wymiany książek”. Szatnia dla dzieci umieszczona
na parterze służy dzieciom do przebrania wierzchniej odzieży i kapci.

c) Na I piętrze zlokalizowano 3 duże, przestronne sale dla dzieci (wyburzone ściany),
pokój nauczycielski, aulę, salę do leżakowania oraz łazienkę dla dzieci i WC
personelu. I piętro oddano do użytku w 2012r. W roku 2014 wyremontowana została
„AULA”, która służy do zajęć artystyczno- sportowych, w której odbywają się
najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola – imprezy, uroczystości grupowe
i przedszkolne, koncerty, teatrzyki i inne spotkania. Oprócz walorów estetycznych
i dekoracyjnych sala wyposażona jest także w profesjonalny sprzęt nagłaśniający,
oświetlenie, scenę, lustra i projektor. Odbywają się tu również zajęcia z tańca
nowoczesnego, rytmiki, gimnastyki korekcyjno-profilaktycznej. Wykonana została
impregnacja ogniochronna elementów dekoracyjnych: drewnianych i tekstylnych
oraz obudowy na kaloryfery. W roku 2016 wykono profesjonalne dekoracje na
korytarzu I piętra o tematyce przyrodniczej.

d) Na II piętrze zlokalizowano 3 duże, przestronne sale dla dzieci (po wyburzenie
ścian), gabinet dyrektora, salę zabaw, pokój logopedy/psychologa oraz łazienkę dla
dzieci i WC personelu. W łazience dla dzieci zamontowany jest brodzik z prysznicem.
Remont II piętra ukończono w 2013r. Sala zabaw wyposażona jest w sprzęt
rehabilitacyjny, materace, basen z kulkami, zjeżdżalnię, ścienne elementy do zajęć SI.
W wydzielonej części sali znajduje się sprzęt do zajęć terapii integracji sensorycznej.
W gabinecie do zajęć specjalistycznych zamontowana jest duża szafa z przesuwanymi
drzwiami, w której znajdują się pomoce edukacyjne do zajęć specjalistycznych.
W roku 2017 wykono ścienne dekoracje w korytarzu II piętra – ściany wspinaczkowe
o tematyce – „cztery pory roku”. Zamontowano inne stałe elementy dekoracyjne.

e) Strych jako poddasze nieużytkowe, służy wychowawcom do przechowywania
pomocy, środków czystości dzieci i materiałów papierniczych do zajęć.
Za budynkiem przedszkola znajduje się duży ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci
powyżej 3 roku życia, z którego korzystają dzieci przedszkolne. Zainstalowany sprzęt
i urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. W przedszkolu opracowano i stosuje
się „Regulamin korzystania z placu zabaw” oraz stosowne procedury bezpieczeństwa.

3. Wyposażenie przedszkola
Przedszkole wyposażone jest całkowicie w nowy sprzęt: meble, stoliki
i krzesełka, wykładziny antyalergiczne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. W każdej sali
zamontowane są rolety światłoszczelne, we wszystkich salach jest sprzęt do odtwarzania
płyt CD.
Sala do leżakowania posiada nowe leżaczki z materacami i jednakową pościel
w przytulnych barwach, zabawki edukacyjne, a także naczynia stołówkowe dla dzieci:
talerzyki, kubeczki, sztućce. Sale edukacyjne są przytulne, w jasnych pastelowych
kolorach, systematycznie dekorowane przez nauczycielki, zgodnie z porą roku.
Pomieszczenia przeznaczone do zajęć są wyposażone w sprzęt, zabawki, kąciki
tematyczne, pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć edukacji daltońskiej, które pozwalają
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przyjętych
w przedszkolu programów oraz zadań statutowych przedszkola. Placówka jest
wyposażona w sprzęt i pomoce do zajęć specjalistycznych: logopedyczne, terapii SI,
rehabilitacji, zajęć gimnastyki korekcyjno-profilaktycznej. Posiada sprzęt dla dzieci
niepełnosprawnych ruchowo: schodołaz, fotelik rehabilitacyjny, pionizator.

4. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa
W roku 2016r. przeprowadzono remont budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 12
z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, wyposażono obiekt w system
Sygnalizacji Pożarowej włączony w system monitoringu KM PSP w Koszalinie.
Naprawiono konstrukcje dachu i przeprowadzono impregnację ognioochronną strychu.
Wprowadzono przewody wentylacyjne ponad dach, wykonano instalację oddymiania
klatki schodowej, zainstalowano hydranty wewnętrzne. Schody drewniane zostały
wzmocnione materiałami, posiadającymi klasę odporności ogniowej. Klatkę schodową
zabezpieczono poręczą oraz siatką zabezpieczającą. Drogi ewakuacyjne oznakowane są
prawidłowo, wolne od jakichkolwiek przeszkód i odpowiednio oświetlone.
Budynek przedszkola spełnia wszystkie wymogi techniczne.
Celem bezpieczeństwa budynku i dzieci przedszkole zostało zabezpieczone:
1. Systemem Sygnalizacji i napadu w obiekcie /rok 2012/,
2. Systemem domofonowym zainstalowanym przy wejściu do budynku /rok 2012/,
3. Systemem sygnalizacji alarmu pożaru ESP i oddymiana /rok2016/.
Pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
w zakresie BHP i P.POŻ., mają aktualne badania lekarskie. W placówce funkcjonuje
System HACCP. Są aktualne przeglądy roczne i okresowe budynku przedszkola.
Według harmonogramu odbywają się szkolenia pracowników i szkolenia pracowników
pionu żywienia.

5. Oferta zajęć dodatkowych i zajęcia specjalistyczne
Zajęcia w kole teatralnym, zajęcia w kole przyrodniczo-ekologicznym, rytmika, taniec
nowoczesny. Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapia
SI. Zatrudniony jest psycholog. Przedszkole prowadzi nauczanie dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego – 7 dzieci. Zajęcia prowadzą specjaliści, w zależności
od rodzaju niepełnosprawności dziecka. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka (WWRD) – 13 dzieci oraz od 2 lat systematycznie wdraża pedagogikę
planu daltońskiego.

6. Komfort i bezpieczeństwo dowozu dzieci
Dzieci są dowożone przez autobusy. Transport organizuje Zespół EkonomicznoAdministracyjny
Oświaty w Polanowie. Dowożone dzieci mają zapewniona opiekę
pomocy nauczyciela, który przyprowadza dzieci z autobusu i odprowadza do autobusu.

7. Dodatkowe ustalenia:
Z uwagi na przeprowadzone remonty budynku, przestronność i wyposażenie sal
dydaktycznych i do kształcenia specjalnego, zaplecze socjalne i administracyjne
oraz wprowadzone systemy bezpieczeństwa, budynek przy ul. Dworcowej 12 zapewnia
dzieciom bardzo dobre warunki do edukacji przedszkolnej. Dzieci oprócz 6 sal
edukacyjnych, 1 leżakowania mają dostęp do auli/sali gimnastycznej ze sceną i lustrami
oraz sali zabaw z wydzielonym miejscem do prowadzenia terapii SI. Korzystają również
z gabinetu logopedycznego/psychologa oraz jadalni na 50 osób. Dostosowanie budynku
i przeprowadzone remonty oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt zwiększyły
możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, w tym z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz wymagających wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Przedszkole Gminne w Polanowie jest jednym z 2 w powiecie koszalińskim
prowadzącym takie zajęcia.
Zlokalizowanie przedszkola w jednym budynku korzystnie wpływa na organizację
pracy i rozwój placówki.