Pomagamy kasztanowcom

Proekologiczna akcja ,,Ratujmy kasztanowce” polega na grabieniu liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka. W roku 2018 do akcji włączyły się po raz kolejny dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie.