Przedszkole

Znajdziesz tu wszystkie informacje o naszej placówce: poznasz naszą historię i statut, przedstawimy Ci kadrę pedagogiczną,
radę rodziców oraz grupy wychowawcze.

O Nas

Nasze przedszkole jest bliskie dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Otwartość nauczycieli i rodziców, wspólne działanie, wzajemne zaufanie i ciągłe szukanie lepszych metod decyduje o sprzyjającym klimacie oraz osiągnięciach dzieci.

Grupy wychowawcze

Muchomorki

Motylki

Pszczółki

Biedronki

Sarenki

Jeżyki

Zajączki

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Fatyga

Zastępca przewodniczącej – Izabela Olszewski

Skarbnik – Katarzyna Szczygieł

Protokolant – Joanna Lipska

Członkinie – Marta Paliszewska, Judyta Parzniewska, Estera Robakiewicz

Numer konta rady rodziców: 15 9317 1038 3900 1850 2000 0001

Kadra pedagogiczna

Nasz zespół to kompetentna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, opiekę i edukację oraz prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych w przedszkolu.

Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, a tym samym i potrzeb placówki m.in. integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-profilaktyczna.