6 – latki ,,Sarenki”

Nauczyciele – Anna Bosak, Joanna Grochala

Pomoc nauczyciela – Ewelina Kostrzak

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Aleksandra Lendzion
Zastępca – Paulina Jabłońska
Skarbnik – Ilona Marciniak