Wizyta dzieci w Straży Pożarnej

Strażak szybko gna z pomocą. Gasi pożar dniem i nocą.
Jest to praca dużej wagi – Wielkiej trzeba tu odwagi.