Wolontariat

Nasze najmłodsze dzieci ze żłobka poznają piosenki w języku angielskim. Brawo dla dzieci.
Za zajęcia w ramach wolontariatu dziękuję Pani Magdalenie Werner!