ZIMA❄⛄❄

ZIMA❄⛄❄
Pory roku się zmieniają,
żabki pilnie je poznają.
Zawitała Pani Zima
i przyniosła swoje dary: łyżwy, narty oraz sanki, czapki,
szale i bałwanki.
Na sam koniec były czary – woda w lód się zamieniła, rączki dzieciom ochłodziła.