Zbiórka karmy

Zbiórka karmy

W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy dla podopiecznych ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci...