W naszym przedszkolu powstała szatnia przyjazna dla naszych niepełnosprawnych ruchowo dzieci i ich rodziców, jest to miejsce, w którym można przeczytać bajeczkę lub posłuchać piosenek dla dzieci, na tablicach zamieszczone są prace dziecka. Czas oczekiwania na dziecko, jak również na rodzica upływa w bardzo miłej atmosferze.

Do naszego przedszkola zostały zakupione tablety, laptopy ze specjalnymi programami do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami : Mówik – program do komunikacji alternatywnej, programy platformy mTalent przeznaczone do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie. Programy wspomagające współczesnego terapeutę, nauczyciela i rodzica w pracy oraz przybliżające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi do ostatecznego celu: sukcesu. Rodzic ma możliwość wykorzystania zakupionego sprzętu w domu w pracy z dzieckiem, w ramach zasady użyczenia.