Dzieci listy piszą, piękne, kolorowe.
A na ich kopertach znaczki są pocztowe.
Na żłobkowym znaczku kształt narysowany.
Jaki kształt wybierzesz, tam list jest wysłany.