-2023 

Historia Przedszkola Gminnego

 

 

Wszystko zaczęło się 1 marca 1946 roku

 

 • 1 marca 1946 roku w Polanowie przy ulicy Stawnej 3 rozpoczęło działalność przedszkole. Uroczystego otwarcia przedszkola z 17 dziećmi dokonał Burmistrz Polanowa – Franciszek Pliszka. Kierowniczką przedszkola została pani Teresa Kucharska. Uroczystość otwarcia placówki odbyła się 11 kwietnia 1946 roku.
 • Przedszkole podlegało pod Inspektorat Oświaty w Sławnie. Funkcje kierowniczą pani Teresa Kucharska pełniła do 1948 roku, następnie kierownictwo objęła pani Elżbieta Jost, która pracowała do 1951 roku. Przez rok funkcję kierowniczą pełniła pani Urszula Stopa. Następnie w latach 1952-1955 kierownikiem przedszkola była pani Klara Amer. Od 1946 roku do 1955 roku liczba dzieci nie ulegała zmianie.
 • 3 września 1955 roku kierownictwo nad placówką przejęła pani Marta Kawecka, która zatrudniła pierwszą wychowawczynię panią Elżbietę Wolant. Od września 1968 roku do pracy przybyła nowa absolwentka LPWP pani Krystyna Byrzykowska.
 • W 1970 roku zostały przeprowadzono remont drugiego piętra i utworzono II oddział. Liczba dzieci wzrosła do 60.
 • Z dniem 15 sierpnia 1974 roku w przedszkolu zostały zatrudnione nowe nauczycielki: pani Mirosława Szkuć i pani Zofia Gendig. W roku szkolnym 1976/1977 do grona pedagogicznego dołączyła pani Teresa Pyżuk.
 • W przedszkolu odbywały się następujące uroczystości: rozpoczęcie roku, choinka noworoczna, dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Tradycją w przedszkolu przez długie lata było wspólne śniadanie z absolwentami przedszkola i odprowadzenie ich do szkoły dnia pierwszego września. Organizowane były coroczne wycieczki nad morze, gdzie dzieci zwiedzały latarnię morską, obserwowały most zwodzony, spacerowały brzegiem morza.
 • Z dniem 01 grudnia 1976 roku zostaje otwarty III oddział przedszkolny w budynku przy ulicy Dworcowej 12, dla dzieci sześcioletnich. Wychowawstwo w tej grupie objęła pani Róża Lampkowska.
 • W roku 1977 do pracy dołączyła pani Danuta Lewandowska. 14 października 1979 roku pani dyrektor Marta Kawecka została odznaczona Złotą Odznaką ZNP
 • 15 października 1980 roku powstał IV oddział przedszkolny w budynku przy ulicy Dworcowej 12.
 • Z dniem 03 września 1991 roku wprowadzono nauczanie religii w przedszkolu, zajęcia prowadziła pani Leokadia Kraska.
 • W sierpniu 1992 roku dyrektorem przedszkola została pani Zofia Gendig. Funkcję tę sprawowała przez 15 lat
 • W latach 2007-2023 dyrektorem była pani Elżbieta Sekuła.
 • Z dniem 1 września 2023 r. Przedszkole zostało włączone do ZSP w Polanowie, dyrektorem została pani Aleksandra Kalinowska.

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

 1. Wolant Elżbieta
 2. Osińska Czesława
 3. Byrzykowska Krystyna
 4. Wieczerska Barbara
 5. Zakrzewska Stanisława
 6. Szkuć Mirosława
 7. Gendig Zofia
 8. Lampkowska Róża
 9. Pyżuk Teresa
 10. Lewandowska Danuta
 11. Sychta M
 12. Stańczyk Stanisława
 13. Wróbel Maria
 14. Mazur Dorota
 15. Popielarz Małgorzata
 16. Sznyter Anna
 17. Lipska Sylwia
 18. Niedziałek Bronisława
 19. Bosak Anna
 20. Nikiel-Dopierała Marzena
 21. Zalas Elżbieta
 22. Nowosad Jadwiga
 23. Jaźwińska Iwona
 24. Mazurek Joanna
 25. Palewska Danuta
 26. Grulkowska Małgorzata
 27. Durek Lidia
 28. Parszczyńska Beata

DYREKTORZY PRZEDSZKOLA

 1. Kucharska Teresa
 2. Jost Elżbieta
 3. Stopa Urszula
 4. Amer Klara
 5. Kawecka Marta
 6. Gendig Zofia
 7. Sekuła Elżbieta