4-5 – latki ,,Jeżyki”

Nauczyciel – Marta Żuchowska

Pomoc nauczyciela – Maria Białek

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Marta Paliszewska
Zastępca – Marek Pooch
Skarbnik – Aneta Stark