Żłobek

Znajdziesz tu niezbędne informacje o naszej placówce: poznasz naszą kadrę i statut, przedstawimy Ci roczny plan pracy,
radę rodziców oraz opis zajęć.

Roczny plan pracy

Ramowy plan dnia

6:00 – 8:00 - Przyprowadzanie dzieci do żłobka

– zabawy swobodne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki;
– zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
– wspólne sprzątanie sali.

8.00 – 8.15 - Przygotowanie do śniadania

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne;
– wdrażanie elementów higieny osobistej;
– trening nocnikowy.

8.15 – 9.00 - Śniadanie

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku;
– uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;
– czynności higieniczno-sanitarne po posiłku.

9.00 – 9.45 - Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

– zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej;

– zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne.

9.45 – 10.40 - Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu*

– zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
– spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze (*przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)

10.40 – 11.00 - Przygotowanie do obiadu i odpoczynku na leżaczkach

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne;
– wdrażanie elementów higieny osobistej;
– trening nocnikowy.

11.00 – 11.45 - Obiad

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku;
– uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11.45 – 12.00 - Toaleta

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne;

12:00 – 14:00 - Poobiedni odpoczynek i relaks na leżakach

– słuchanie muzyki relaksacyjnej;
– czytanie bajek przez opiekunki;

14:00 – 14:30 - Ubieranie dzieci, przygotowanie do zupy i podwieczorku

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne;

14:30 – 15:00 - Zupa i Podwieczorek

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku;
– uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

15:00 – 16:00 - Zabawy popołudniowe

– zabawy swobodne (układanki, puzzle, kolorowanki);
– wspólne sprzątanie sali;
– odbiór dzieci ze żłobka.

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

W naszym żłobku raz w tygodniu odbywa się rytmika. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Rozwija dzieci pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełnia ich potrzebę ruchu. Dzieci stają się wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie. Maluchy bardzo lubią zajęcia z Ciocią Asią i Panem Sławkiem są one dla nich po prostu przyjemną zabawą. Rytmika pozwala wykształcić u nich koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych
i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

\

Edukacja daltońska

Wytwórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957). Plan daltoński zyskał popularność dlatego, że umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko
do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

 1. Nauka wolności
 2. Nauka samodzielności
 3. Nauka współpracy

Edukacja daltońska przede wszystkim umożliwia dzieciom:

 • swobodę w wykonywaniu działań,
 • naukę odpowiedzialności za siebie i za innych,
 • zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie,
 • możliwość włączenia w różnego rodzaju aktywności jednocześnie,
 • naukę respektowania innych,
 • naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi.

  Rada Rodziców w Żłobku Gminnym w roku szkolnym 2022/2023

  Przewodnicząca rady rodziców – Sylwia Wolska

  Zastępca przewodniczącej – Klaudia Durek

  Skarbnik – Marta Sominka

  Numer konta Rady Rodziców: 92 9317 1038 3900 1851 3000 0010

  Pracownicy żłobka

  Nasz zespół to kompetentna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, opiekę i edukację oraz prawidłowy rozwój naszych maluchów. Opiekunki posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w żłobku.

  Elżbieta Sekuła

  Elżbieta Sekuła

  Dyrektor żłobka

  staż: 30 lat

  Monika Witkowska

  Monika Witkowska

  Opiekunka dziecięca

  staż: 8 lat

  Małgorzata Piotrzkowska

  Małgorzata Piotrzkowska

  Opiekunka dziecięca

  staż: 12 lat

  Edwarda Zimna

  Edwarda Zimna

  Specjalista ds. administracyjno - biurowych

  staż: 34 lata

  Grażyna Domowicz

  Grażyna Domowicz

  Specjalista intendent - dietetyk

  staż: 7 lat

  Teresa Pilarska

  Teresa Pilarska

  Woźna

  staż: 25 lat

  Agnieszka Sulima

  Agnieszka Sulima

  Pomoc kuchenna

  staż: 12 lat

  Monika Fatyga

  Monika Fatyga

  Pielęgniarka

  staż: 4 lata

  Adam Białek

  Adam Białek

  Konserwator

  staż: 25 lat

  Rekrutacja

  Nabór dzieci na rok 2022/2023

  Druki kart zgłoszeń można pobrać:

  1. Ze strony Urzędu Miejskiego w Polanowie www.polanow.pl

  2. Ze strony żlobka www.przedszkole-polanow.pl/zlobek

  3. W biurze Przedszkola Gminnego w Polanowie przy ul. Dworcowej 12

  4. W Żłobku Gminnym w Polanowie przy ul. Stawnej 3

   

  Karty zgłoszenia dziecka oraz inne wymagane dokumenty należy składać w biurze przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 12.

   

  Dokumenty do pobrania: 

  Deklaracja o kontynuowaniu III-IV 2022

  Kalendarz rekrutacji 2022-2023

  Karta do żłobka z załącznikami IV 2022

  Ogłoszenie – rekrutacja do żłobka

  Opłaty

  Wpłaty za przedszkole dokonujemy do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc na adres:

  Nr konta: 

  W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

  Uchwała

  W sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka z Żłobku Gminnym w Polanowie.

  Procedury

  Procedura postępowania

  W przypadku uczęszczania do Żłobka Gminnego w Polanowie dziecka z alergią.

  Kącik rodzica

  Mamusiu, Tatusiu!
  Idę do żłobka! Co to oznacza?
  Kochani Rodzice, już Wam wyjaśniam!

  Pozwól dziecku!

  Aktualności

  Zobacz jak się uczymy, bawimy i odpoczywamy

  Niedźwiadek polarny

  Niedźwiadek polarny to puchaty zwierz. Futro ma mięciutkie. Sprawdź to jeśli chcesz. Jednak do głaskania są tylko misie żłobkowe. Bo te na biegunie są mniej "ugodowe"

  Zima, zima za oknami….

  Zima, zima za oknami Już Mikołaj jest tu z nami Przyniósł dzieciom upominki Ułożył wokół choinki

  Piernikowe szaleństwo

  Piernikowe szaleństwo Żłobek opanowało. Moi mili Państwo, co tutaj się działo. Dzieci ochoczo sięgnęły po wałki. I z wielkim zapałem wycinały kawałki ciasta pysznego i tak pachnącego, że nikt się już nie mógł doczekać jedzenia. Lecz najpierw przyszła pora zdobienia....

  Ciężka praca Górnika

  Ciężko pracuje, słońca nie widzi, czarny jest cały, lecz się nie wstydzi. Gdy smacznie śpimy, pod ziemią znika, wszyscy szanują pracę Górnika

  Zabawa andrzejkowa

  Czary mary, czary mary! To są rzeczy nie do wiary! Słońce świeci, deszczyk pada, Czarownica się pojawia!...