Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań dla przedszkolaków.
Przestawiamy również harmonogram posiłków.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logopedyczne

Uczymy się jak prawidłowo oddychać, sprawniamy narządy artykulacyjne, stymulujemy rozwój słuchu i wywołujemy prawidłowe głoski.

Rytmika

Uczymy się przede wszystkim interpretacji muzyki, wartościowania jej i odczuwania jej piękna.

Zajęcia Integracji Sensorycznej

Rozwijamy prawidłowy odbiór i analizę bodźców dostarczanych z otoczenia przez zmysły. Zajęcia są dla dzieci bardzo atrakcyjne, gdyż mają charakter wesołej zabawy ruchowej.

Rehabilitacja

Poprawiamy i utrzymujemy na zadowalającym poziomie sprawność fizyczną, wydolność i tolerancję wysiłku.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Pomagamy dzieciom mającym trudności z koncentracją uwagi, spostrzeganiem, rozumieniem pojęć, zapamiętywaniem wiadomości o otaczającym świecie, a także trudności związanych z rozwojem sprawności motoryki małej i dużej.

\

Edukacja daltońska

Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.

Język angielski

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.

Harmonogram zajęć

Godziny posiłków

Rok szkolny 2019/2020

Posiłek\Grupa Biedronki Motylki Jeżyki Sarenki Pszczółki Zajączki Muchomorki
Śniadanie 8:30-9:00 8:00-8:30 8:00-8:30 9:00-9:30 9:00-9:30 8:30-9:00 8:00-8:30
Obiad 10:40-11:05 10:40-11:05 11:05-11:35 11:05-11:35 12:05-12:35 11:35-12:05 11:35-12:05
Podwieczorek 14:00 14:00 13:00-13:30 13:00-13:30 - 13:30-14:00 13:30-14:00