Organizacja

Tu znajdują się informacje o rekrutacji do Przedszkola, opłatach, procedurach w przypadku wykrycia chorób oraz harmonogram transportu dla dzieci dojeżdżających.

Opłaty

Wpłaty za przedszkole dokonujemy do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc na adres:

Przedszkole Gminne w Polanowie, ul. Dworcowa 12, 76-010 Polanów

Nr konta: BS Sławno, o/Polanów

54 9317 1038 3900 0494 2000 0010

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

Procedury

Wszystko o wszawicy

Broszura informacyjna o wszawicy.

Procedura postępowania

W przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Gminnym w Polanowie.

Procedura postępowania

W przypadku stwierdzenia świerzbu w Przedszkolu Gminnym w Polanowie.

Żółtaczka pokarmowa typu A

Informacje o żółtaczce pokarmowej typu A.

Procedura organizacji pracy i opieki

Obejmuje zasady BHP na terenie Przedszkola Gminnego w Polanowie.

Procedura postępowania

W przypadku uczęszczania do Przedszkola Gminnego w Polanowie dziecka z alergią.

Kącik rodzica

Do pobrania:

Fazy rozwojowe 3-latka

Fazy rozwojowe 4-latka

Fazy rozwojowe 5-latka

Fazy rozwojowe 6-latka

Wpływ telewizji na rozwój dziecka

Ryzyko dysleksji

Racjonalne żywienie

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach