Przedszkole

Znajdziesz tu wszystkie informacje o naszej placówce: poznasz naszą historię i statut, przedstawimy Ci kadrę pedagogiczną,
radę rodziców oraz grupy wychowawcze.

O Nas

Nasze przedszkole jest bliskie dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Otwartość nauczycieli i rodziców, wspólne działanie, wzajemne zaufanie i ciągłe szukanie lepszych metod decyduje o sprzyjającym klimacie oraz osiągnięciach dzieci.

Grupy wychowawcze

Muchomorki

Motylki

Pszczółki

Biedronki

Sarenki

Jeżyki

Zajączki

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca rady rodziców – Elżbieta Bobro-Szkołuda

Skarbnik – Anna Molenda

Protokolant – Aleksandra Lendzion

Członkinie – Monika Fatyga, Monika Olejarczyk, Matra Paliszewska, Emilia Listowska

Numer konta rady rodziców: 15 9317 1038 3900 1850 2000 0001

Kadra pedagogiczna

Nasz zespół to kompetentna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, opiekę i edukację oraz prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych w przedszkolu.

Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, a tym samym i potrzeb placówki m.in. integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-profilaktyczna.

Elżbieta Sekuła

Elżbieta Sekuła

Dyrektor przedszkola

Wyższe mgr z p.p. mgr pedagogiki kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, studia podyplomowe z wczesnej interwencji logopedycznej, studia glottodydaktyczne- licencja, kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – diagnoza i terapia-certyfikat, nauczyciel dyplomowany, 28 lat pracy pedagogicznej.

Marzena Nikiel-Dopierała

Marzena Nikiel-Dopierała

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. SN, mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany, 30 lat pracy pedagogicznej

Anna Bosak

Anna Bosak

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. SN, mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe –oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany, 27 lat pracy pedagogicznej

Joanna Mazurek

Joanna Mazurek

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna-licencjat, mgr pedagogiki, kurs kwalifikacyjny- surdopedgogika, studia podyplomowe diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczyciel mianowany, staż pracy 18 lat, w tym 15 lat pracy pedagogicznej

Anna Cysewska

Anna Cysewska

Nauczyciel mianowany

wyższe mgr z p.p. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat, mgr pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju, studia podyplomowe diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 18 lat, w tym 6 lat pracy pedagogicznej

Danuta Palewska

Danuta Palewska

Nauczyciel mianowany

wyższe mgr z p.p. mgr pedagogiki- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja kulturalna, studia podyplomowe – logopedia szkolna, nauczyciel mianowany, 13 lat pracy pedagogicznej

Małgorzata Grulkowska

Małgorzata Grulkowska

Nauczyciel mianowany

wyższe mgr z p.p. pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, kurs socjoterapii, mgr pedagogiki ogólnopedagogicznej, kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – diagnoza i terapia –certyfikat, nauczyciel mianowany, 15 lat pracy pedagogicznej

Joanna Grochala

Joanna Grochala

Nauczyciel kontraktowy

wyższe mgr z p.p. mgr psychopedagogika, kolegium nauczycielskie – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, licencjat – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel kontraktowy, 6 lat pracy pedagogicznej

Magdalena Werner

Magdalena Werner

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p., licencjat filologii angielskiej, mgr pedagogiki, studia podyplomowe, nauczyciel dyplomowany, staż pracy 22 lata, w tym 12 lat pracy pedagogicznej

Grażyna Gała

Grażyna Gała

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. psychologia wychowawcza, nauczyciel dyplomowany, 30 lat pracy pedagogicznej, w tym 10 lat w naszym przedszkolu

Aleksandra Sławińska

Aleksandra Sławińska

Nauczyciel neurologopeda

wyższe mgr z p.p. licencjat z logopedii, mgr logopedii ze specjalnością neurologopedii, nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy pedagogicznej

Karolina Cebulska

Karolina Cebulska

Nauczyciel rehabilitant

wyższe mgr z p.p., mgr fizjoterapii, studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 11 lat, w tym 5 lat pracy pedagogicznej

Aleksandra Hinc-Sominika

Aleksandra Hinc-Sominika

Nauczyciel

wyższe mgr z p.o-w., mgr pedagog, studia podyplomowe, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 8 lat

Ewelina Diakowicz

Ewelina Diakowicz

Nauczyciel

wyższe mgr z p. o-w., mgr pedagog, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 5 lat

Anetta Długołęcka

Anetta Długołęcka

Nauczyciel

wyższe mgr pedagog, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 11 lat

Konrad Kochański

Konrad Kochański

Ksiądz

Edwarda Zimna

Edwarda Zimna

Specjalista

staż: 31 lat

Grażyna Domowicz

Grażyna Domowicz

Pomoc administracyjna

staż: 4 lata

Maria Białek

Maria Białek

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 38 lat

Renata Serwecińska

Renata Serwecińska

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 8 lat

Weronika Kocięcka

Weronika Kocięcka

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 10 lat

Ewelina Kostrzak

Ewelina Kostrzak

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 7 lat

Henryka Tubajska

Henryka Tubajska

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 14 lat

Magdalena Łopata

Magdalena Łopata

Pomoc nauczyciela/woźna

Aleksandra Lendzion

Aleksandra Lendzion

Opiekunka dziecięca

staż: 11 lat

Zofia Domowicz

Zofia Domowicz

Kucharka

staż: 15 lat

Magdalena Ratkowska

Magdalena Ratkowska

Kucharka

Beata Domańska

Beata Domańska

Pomoc kuchenna

staż: 22 lata

Halina Moń

Halina Moń

Pomoc kuchenna

staż: 10 lat

Adam Białek

Adam Białek

Palacz c.o. / konserwator

staż: 22 lata