Przedszkole

Znajdziesz tu wszystkie informacje o naszej placówce: poznasz naszą historię i statut, przedstawimy Ci kadrę pedagogiczną,
radę rodziców oraz grupy wychowawcze.

O Nas

Nasze przedszkole jest bliskie dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Otwartość nauczycieli i rodziców, wspólne działanie, wzajemne zaufanie i ciągłe szukanie lepszych metod decyduje o sprzyjającym klimacie oraz osiągnięciach dzieci.

Grupy wychowawcze

Muchomorki

Motylki

Pszczółki

Biedronki

Sarenki

Jeżyki

Zajączki

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Fatyga

Zastępca przewodniczącej – Izabela Olszewski

Skarbnik – Katarzyna Szczygieł

Protokolant – Joanna Lipska

Członkinie – Marta Paliszewska, Judyta Parzniewska, Estera Robakiewicz

Numer konta rady rodziców: 15 9317 1038 3900 1850 2000 0001

Kadra pedagogiczna

Nasz zespół to kompetentna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, opiekę i edukację oraz prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych w przedszkolu.

Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, a tym samym i potrzeb placówki m.in. integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-profilaktyczna.

Elżbieta Sekuła

Elżbieta Sekuła

Dyrektor przedszkola

Wyższe mgr z p.p. mgr pedagogiki kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, studia podyplomowe z wczesnej interwencji logopedycznej, studia glottodydaktyczne- licencja, kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – diagnoza i terapia-certyfikat, nauczyciel dyplomowany, 30 lat pracy pedagogicznej.

Ewelina Diakowicz

Ewelina Diakowicz

Wicedyrektor przedszkola

wyższe mgr z p. o-w., mgr pedagog, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 7 lat.

Marzena Nikiel-Dopierała

Marzena Nikiel-Dopierała

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. SN, mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany, 32 lat pracy pedagogicznej.

Joanna Mazurek

Joanna Mazurek

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna-licencjat, mgr pedagogiki, kurs kwalifikacyjny- surdopedgogika, studia podyplomowe diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczyciel mianowany, staż pracy 20 lat, w tym 17 lat pracy pedagogicznej.

Anna Bosak

Anna Bosak

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. SN, mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe –oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany, 29 lat pracy pedagogicznej.

Danuta Palewska

Danuta Palewska

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. mgr pedagogiki- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja kulturalna, studia podyplomowe – logopedia szkolna, nauczyciel mianowany, 15 lat pracy pedagogicznej.

Małgorzata Grulkowska

Małgorzata Grulkowska

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p. pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, kurs socjoterapii, mgr pedagogiki ogólnopedagogicznej, kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – diagnoza i terapia –certyfikat, nauczyciel mianowany, 17 lat pracy pedagogicznej.

Magdalena Werner

Magdalena Werner

Nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr z p.p., licencjat filologii angielskiej, mgr pedagogiki, studia podyplomowe, nauczyciel dyplomowany, staż pracy 24 lata, w tym 14 lat pracy pedagogicznej.

Anna Cysewska

Anna Cysewska

Nauczyciel mianowany

wyższe mgr z p.p. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat, mgr pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju, studia podyplomowe diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 20 lat, w tym 8 lat pracy pedagogicznej.

Joanna Grochala

Joanna Grochala

Nauczyciel kontraktowy

wyższe mgr z p.p. mgr psychopedagogika, kolegium nauczycielskie – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, licencjat – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel kontraktowy, 8 lat pracy pedagogicznej.

Karolina Cebulska

Karolina Cebulska

Nauczyciel rehabilitant

wyższe mgr z p.p., mgr fizjoterapii, studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 13 lat, w tym 7 lat pracy pedagogicznej.

Aleksandra Sławińska

Aleksandra Sławińska

Nauczyciel neurologopeda

wyższe mgr z p.p. licencjat z logopedii, mgr logopedii ze specjalnością neurologopedii, nauczyciel kontraktowy, 7 lat pracy pedagogicznej.

Aleksandra Hinc-Sominika

Aleksandra Hinc-Sominika

Nauczyciel

wyższe mgr z p.o-w., mgr pedagog, studia podyplomowe, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 10 lat.

Anetta Długołęcka

Anetta Długołęcka

Nauczyciel

wyższe mgr pedagog, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 13 lat.

Katarzyna Jakubowicz

Katarzyna Jakubowicz

Nauczyciel

staż: 7 lat.

Konrad Kochański

Konrad Kochański

Ksiądz

staż: 3 lata.

Edwarda Zimna

Edwarda Zimna

Specjalista

staż: 34 lata

Grażyna Domowicz

Grażyna Domowicz

Pomoc administracyjna

staż: 7 lat

Maria Białek

Maria Białek

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 41 lat

Renata Serwecińska

Renata Serwecińska

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 11 lat

Weronika Kocięcka

Weronika Kocięcka

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 13 lat

Ewelina Kostrzak

Ewelina Kostrzak

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 9 lat

Henryka Tubajska

Henryka Tubajska

Pomoc nauczyciela/woźna

staż: 17 lat

Aleksandra Lendzion

Aleksandra Lendzion

Opiekunka dziecięca

staż: 13 lat

Jadwiga Idzi

Jadwiga Idzi

Pomoc nauczyciela

staż: 10 lat

Magdalena Łopata

Magdalena Łopata

Pomoc nauczyciela

 staż: 3 lata

Zofia Domowicz

Zofia Domowicz

Kucharka

staż: 19 lat

Magdalena Ratkowska

Magdalena Ratkowska

Kucharka

staż: 18 lat

Halina Moń

Halina Moń

Pomoc kuchenna

staż: 13 lat

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

Pomoc kuchenna

staż: 13 lat

Adam Białek

Adam Białek

Palacz c.o. / konserwator

staż: 25 lat