Przedszkole

Znajdziesz tu wszystkie informacje o naszej placówce: poznasz naszą historię i statut, przedstawimy Ci kadrę pedagogiczną,
radę rodziców oraz grupy wychowawcze.

O Nas

Nasze przedszkole jest bliskie dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Otwartość nauczycieli i rodziców, wspólne działanie, wzajemne zaufanie i ciągłe szukanie lepszych metod decyduje o sprzyjającym klimacie oraz osiągnięciach dzieci.

Grupy wychowawcze

Muchomorki

Motylki

Pszczółki

Biedronki

Sarenki

Jeżyki

Zajączki

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców – LEJK-KALINOWSKA ROKSANA

Zastępca przewodniczącej – ROBAKIEWICZ ESTERA

Skarbnik – SZCZYGIEŁ KATARZYNA

Protokolant – PIOTRZKOWSKA MAŁGORZATA

Członkinie – ŻYWANOWSKA LUDMIŁA, PATRYCJA BIELASZEWSKA, PARSZCZYŃSKA BEATA

Numer konta rady rodziców: 15 9317 1038 3900 1850 2000 0001

Kadra pedagogiczna

Nasz zespół to kompetentna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, opiekę i edukację oraz prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych w przedszkolu.

Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, a tym samym i potrzeb placówki m.in. integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-profilaktyczna.

Kalinowska Aleksandra – Dyrektor – matematyka, j. niemiecki

Jachimowski Jacek – Wicedyrektor – matematyka, zajęcia szachowe, podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie wojskowe

Wruszczak Sławomir – Wicedyrektor – informatyka, geografia, technologie informacyjne

Grulkowska Małgorzata – Wicedyrektor – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Bosak Anna – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Cysewska Anna – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, rewalidacja

Diakowicz Ewelina – pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja

Długołęcka Anetta – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Hinc-Sominka Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Jakubowicz Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, j.angielski

ks. Kochański Konrad – religia

Lesner Gabriela – logopeda

Mateusiak Joanna – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Mazurek Joanna – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Palewska Danuta – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, zajęcia logopedyczne

Puchala Magdalena – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Sekuła Elżbieta – logopeda, rewalidacja

Sławińska Aleksandra – logopeda

Szewczyk Ewa – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym