5-6 – latki ,,Biedronki”

Nauczyciele – Danuta Palewska

Pomoc nauczyciela – Aneta Stark, Weronika Kocięcka – Kiełbasa

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Emilia Listowska
Zastępca – Daria Jarzewska
Skarbnik – Łukasz Biedulski