Dzieci listy piszą…

Dzieci listy piszą…

Dzieci listy piszą, piękne, kolorowe. A na ich kopertach znaczki są pocztowe. Na żłobkowym znaczku kształt narysowany. Jaki kształt wybierzesz, tam list jest wysłany.