5 – latki ,,Motylki”

Nauczyciele – Marzena Nikiel-Dopierała, Joanna Grochala

Pomoc nauczyciela – Ewelina Kostrzak

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Gierszewska Paulina
Członkowie – Ewelina Popowicz, Anna Sadłowska