4 – latki ,,Motylki”

Nauczyciele – Marzena Nikiel-Dopierała, Joanna Grochala

Pomoc nauczyciela – Kinga Sorbian

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Monika Olejarczyk
Zastępca – Ewelina Popowicz
Skarbnik – Anna Sadłowska