3-4 – latki ,,Muchomorki”

Nauczyciele – Aleksandra Hinc-Sominka, Anetta Długołęcka

Pomoc nauczyciela – Henryka Stereńczak

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Elżbieta Bobro-Szkołuda
Zastępca – Daria Konieczna
Skarbnik – Joanna Maculewicz