4-5 – latki ,,Muchomorki”

Nauczyciele – Aleksandra Hinc-Sominka

Pomoc nauczyciela – Henryka Stereńczak

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Stanisławska Kamila
Członkowie – Jabłońska Paulina, Struś Barbara