5 – latki ,,Pszczółki”

Nauczyciele – Małgorzata Grulkowska, Anetta Długołęcka

Pomoc nauczyciela – Magdalena Łopata

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Anna Molenda
Zastępca – Justyna Pencarska
Skarbnik – Aleksandra Hinc – Sominka