6 – latki ,,Pszczółki”

Nauczyciele – Małgorzata Grulkowska

Pomoc nauczyciela – Magdalena Łopata

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Piotrzkowska Małgorzata
Członkowie – Justyna Pencarska, Pałęcka Aleksandra