4 – latki ,,Sarenki”

Nauczyciele – Anna Bosak, Magdalena Werner

Pomoc nauczyciela – Jadwiga Idzi, Aleksandra Lendzion, Anna Miszczak, Aleksandra Lendzion, 

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Katarzyna Szczygieł
Członkowie – Marta Zimna, Weronika Kocięcka-Kiełbasa