3 – latki ,,Sarenki”

Nauczyciele – Anna Bosak, Joanna Grochala, nauczyciel wspomagający –  Anna Cysewska

Pomoc nauczyciela – Jadwiga Idzi, Aleksandra Lendzion

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Zimna Marta
Członkowie – Rotnicki Kamil, Pałęcka Iwona