3 – latki “Zajączki”

Nauczyciele – Joanna Mazurek, Izabela Kowalska-Końska

Pomoc nauczyciela – Renata Serwecińska

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Monika Fatyga
Zastępca – Emilia Listowska
Skarbnik – Magdalena Ficner