4 – latki „Zajączki”

Nauczyciele – Joanna Mazurek, Danuta Palewska

Pomoc nauczyciela – Renata Serwecińska

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Monika Fatyga
Członkowie – Emilia Listowska, Magdalena Ficner