4-5 – latki ,,Biedronki”

Nauczyciele – Danuta Palewska

Pomoc nauczyciela – Kinga Sorbian

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Emilia Listowska
Zastępca – Katarzyna Lewandowska
Skarbnik – Daria Jerzewska