6 – latki ,,Zajączki”

Nauczyciele – Joanna Mazurek, Magdalena Werner

Pomoc nauczyciela – Maria Białek

Oddziałowa rada rodziców:

Przewodnicząca – Marlena Dywan
Zastępca – Marta Strzelecka
Skarbnik – Ludmiła Żywanowska