14 października ,, DZIEŃ NAUCZYCIELA”
Dla wszystkich nauczycieli,
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wyrozumiałości oraz cierpliwości.