Chodź się ich baliśmy,
to chętnie zjadaliśmy.
Bo wesołe minki miały
i się do nas uśmiechały.