🍄Wszyscy zatańczymy,
Razem zaśpiewamy,
Bo Postaci z Bajek
Dzień wesoły mamy!!!🍄