Audycja umuzykalniająca pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej pt. „GAMA NIEZWYKŁA DAMA”
/altówka, skrzypce, puzon/

Zabawne historie gamy i Pana Zbigniewa. 🎻🎤🎼