Audycja umuzykalniająca pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej ,, Wędrówki Artystki Mrówki” – Ze zniszczonego przez chuligana mrowiska wyrusza w świat Artystka Mrówka, w celu odszukania straconych podczas kataklizmu rytmu i tempa potrzebnych do pracy. Po drodze spotyka różne postacie. W końcu, zagłębiając tajniki muzyki i ucząc się gry na instrumencie, znajduje to, czego szukała.