Pożegnania nadszedł czas http://www.cen.edu.pl/Bank-dobrych-praktyk,86/Pozegnanie-przedszkola-na-odleglosc,1274.html