Dziś jest święto narodowe,
dla niektórych całkiem nowe.
My je trochę poznaliśmy,
barwy Polski nosiliśmy.