Idziemy boso przez świat
Dbając o niego jak o kwiat
Ścieżki na nowo poznajemy
I przez życie śmiało idziemy.