27 maja w naszym przedszkolu odbył się przegląd recytatorski pod hasłem ,,Brzechwa i Tuwim dzieciom”, którego celem było popularyzowanie poezji dziecięcej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
W przeglądzie udział wzięły wszystkie chętne dzieci, które bardzo pięknie recytowały wybrane przez siebie utwory. Nie zabrakło takich utworów jak ,,Samochwała”, ,,Kaczka Dziwaczka” czy ,, Abecadło”. Przedszkolaki zaprezentowały utwory z dużym zaangażowaniem. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na twarzach uczestników jak i dzieci zasiadających na widowni widniały uśmiechy.
Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy oraz książeczki. Jury miało bardzo trudny wybór podczas przyznawania wyróżnień i po burzliwych naradach postanowiło wyróżnić kilku uczestników dodatkowym upominkiem. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w przeglądzie, za ich kreatywność, zaangażowanie i podjęty trud nauczenia się wierszy.
Podziękowanie składamy także Rodzicom za przygotowanie strojów i rekwizytów, które dopełniły piękną recytację dzieci i podniosły atrakcyjność występów, a uczestnikom za odwagę, jaką wykazali się występując na scenie.