🐈

🐈 DZIEŃ CZARNEGO KOTA 🐈
Czarne Kotki miewają kłopotki.
A większość z nich przez brzydkie plotki.
Bo opinia o nich taka krąży,
że kto je spotka, na tym pech ciąży.
My tym plotkom kłam zadajemy
i Czarnego Kota odczarowujemy.