Grupa Jeżyki
Wiele temu długich lat
Trochę inny był nasz Świat.
Dinozaury na nim żyły,
I królami Świata były.
Świata, w którym meteoryt
Zamęt zrobił całkiem spory!
I miliony temu lat Zniszczył Dinozaurów Świat.