DZIEŃ OŚMIORNICY
Dziś Jeżyki odwiedziła ośmiornica bardzo miła.
Wielką głowę posiadała, osiem długich ramion miała.