DZIEŃ PANDY🐼🐼🐼

Na bambusie siedzi panda,
pod nią biega dzieci banda.
Nasz leniuszek śpi spokojnie,
łapki trzyma swe dostojnie.