W ubiegłym tygodniu tematem realizowanym w grupie Jeżyki była „Moja ojczyzna”. Jego głównym założeniem było rozbudzanie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że „jesteśmy Polką i Polakiem”, a naszą ojczyzną jest Polska. Celami głównymi było przywiązania do Ojczyzny, poznanie symboli narodowych, poznawanie wybranych miast i regionów kraju oraz popularnych legend takich jak: „Legenda o założeniu Gniezna” oraz „Legenda o Warsie i Sawie”.