Jeżyki tworzą flagi narodowe, słuchając legendy o Warsie i Sawie.