Jak śnieg z nieba prószy,
to mróz szczypie w uszy.
Nie zawsze na dwór wyjść możemy,
więc śnieżne eksperymenty Wam pokażemy.